Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122) w związku z art. 5 ust.1 pkt 4 tejże ustawy przypominamy, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Niedopełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest mandatem w wysokości od 20 zł do 500 zł.

MEDIACJE

Email Drukuj PDF

BEZPAŃSKIE PSY NA ULICY MOSTOWEJ

Email Drukuj PDF

W dniu 13.10.2017 r. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od mieszkanki miejscowości Czarna dotyczące biegających bezpańskich psów ul. Mostowej. Zwierzęta były duże i wzbudzały strach u dzieci idących do szkoły. Strażnicy na miejscu zlokalizowali dwa duże psy. Psy zostały odłowione i zabrane do schroniska.

ZABEZPIECZENIE PROCESJI

Email Drukuj PDF

13 października 2017r. na prośbę Kościelnej Służby Porządkowej „TOTUS TUUS” przy Parafii Świętego Józefa Robotnika w Wołominie, Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali  procesję, która przeszła ulicami miasta.

PRELEKCJE W SZKOLE

Email Drukuj PDF

12 października 2017 r. Funkcjonariuszka Straży Miejskiej na zaproszenie Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie przeprowadziła prelekcje  dla ok. 100 uczniów. Głównym tematem było bezpieczeństwo na drodze, w szkole i w domu.

PRELEKCJE W PRZEDSZKOLU

Email Drukuj PDF

W dniu 11.10.2017 r. odbyło się spotkanie edukacyjne Funkcjonariuszki Straży Miejskiej z dziećmi uczęszczającymi do Niepublicznego Przedszkola "Kraina Przedszkolaków" w Wołominie.

OSOBA UJĘTA PRZEKAZANA POLICJI

Email Drukuj PDF

W dniu 5.10.2017 r. podczas patrolu Strażnicy Miejscy zauważyli na przystanku autobusowym młodego mężczyznę, który na widok radiowozu zachowywał się bardzo dziwnie. W pośpiechu chował plastikowe torebki do kieszeni. Na miejsce wezwano patrol policji, który zatrzymał 23-letniego mężczyznę. Okazało się, że mężczyzna posiadał przy sobie torebkę z zapięciem strunowym z zawartością suszu roślinnego  (marihuana) o wadze 0,78 grama.

ZŁAMANY SŁUP

Email Drukuj PDF

W dniu 4 października 2017 r. podczas patrolu na Osiedlu Słoneczna w Wołominie Strażnicy zauważyli złamany słup, który trzymał się tylko na przewodach. Funkcjonariusze oznakowali i zabezpieczyli teren do przyjazdu pracowników TP SA.

DZIKI NA TERENIE PRZEDSZKOLA

Email Drukuj PDF

W dniu 2 października 2017 r. Straż Miejska w Wołominie otrzymała zgłoszenie dotyczące dwóch dzików, które przebywają na terenie placu zabaw przy przedszkolu
w Czarnej. Na miejscu strażnicy potwierdzili dwa dorosłe osobniki. Zgłoszenie zostało przekazane do Wydziału Ochrony Środowiska UM w Wołominie.

Obchody Dnia Sybiraka w Wołominie

Email Drukuj PDF

Więcej…

Bezpieczna Droga Do Szkoły

Email Drukuj PDF

W dniach od 4 do 15 września 2017r. Straż Miejska Wołomin wspólnie z Policją prowadzi akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkół i w ich pobliżu. Wspólne patrole działają w okolicach placówek oświatowo-wychowawczych.

Więcej…

XIII Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Tomasza Mikulskiego

Email Drukuj PDF

W dniach 02-03 września 2017 roku kolejny raz odbył się Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych. Strażnicy Miejscy czynnie włączyli się w zabezpieczenie miejsca spotkania miłośników motoryzacji.

Więcej…

Strona 1 z 29