Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Bezpieczna Droga Do Szkoły

Email Drukuj PDF

W dniach od 4 do 15 września 2017r. Straż Miejska Wołomin wspólnie z Policją prowadzi akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkół i w ich pobliżu. Wspólne patrole działają w okolicach placówek oświatowo-wychowawczych.

Więcej…

XIII Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Tomasza Mikulskiego

Email Drukuj PDF

W dniach 02-03 września 2017 roku kolejny raz odbył się Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych. Strażnicy Miejscy czynnie włączyli się w zabezpieczenie miejsca spotkania miłośników motoryzacji.

Więcej…

Warsztaty dla dzieci w Galerii Wołomin

Email Drukuj PDF

W sobotę 02 września 2017 roku w Galerii Wołomin funkcjonariusze Straży Miejskiej brali udział w spotkaniu z dziećmi. Tematem przewodnim było „Bezpieczne dziecko”. Podczas spotkania dzieci  zapoznawały się z zagadnieniami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zagrożeń czyhających na dzieci.

Więcej…

1 Września

Email Drukuj PDF

W dniu 1 września 2017 roku  funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli w obchodach 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Po Mszy świętej w kościele pod wezwaniem  Matki Boskiej Częstochowskiej, odbył się przemarsz na Plac 3 Maja. Strażnicy Miejscy poprowadzili przemarsz kolumny i złożyli wieńce w imieniu władz Miasta.

Więcej…

Święto Straży Miejskiej

Email Drukuj PDF

W dniu 29 sierpnia obchodzone jest święto Straży Miejskiej. Zostało ono ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. określającej zasady działania straży gminnej. Z tej okazji w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyła się uroczysta odprawa z udziałem Pani Burmistrz Elżbiety Radwan i zaproszonych gości.

Więcej…

Egzotyczny Pająk

Email Drukuj PDF

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od mieszkanki, że na parkingu sklepu przy ul. Wileńskiej zauważyła egzotycznego pająka. Na miejscu funkcjonariusze Straży Miejskiej odebrali od zgłaszającej pająka i przewieźli go do ZOO w Warszawie.

Wypalanie śmieci w Ossowie

Email Drukuj PDF

W dniu 29 sierpnia 2017 r. podczas patrolu ulicy Matarewicza w Ossowie strażnik zauważył  dym na posesji. Po podjęciu czynności okazało się, że na jednym z podwórek pali się ognisko w którym były wypalane śmieci. Właściciel nieruchomości został zobowiązany do natychmiastowego ugaszenia ogniska, a następnie Funkcjonariusz nałożył  mandat karny z art.191 Ustawa o odpadach.

Dożynki

Email Drukuj PDF

W niedzielę, 27 sierpnia 2017 roku w Wołominie odbyły się Dożynki Diecezjalno – Powiatowo – Gminne. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali imprezę, pomagali  zorganizować miejsca parkingowe dla przybyłych gości.

Więcej…

OBCHODY 97 ROCZNICY „CUDU NAD WISŁĄ”

Email Drukuj PDF

W dniach 13-15 sierpnia 2017 roku Straż Miejska w Wołominie, wraz z Policją oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Wołomin, uczestniczyła w obchodach 97 rocznicy Cudu Nad  Wisłą. Wspólnie dbaliśmy o zabezpieczenie ładu i porządku publicznego podczas uroczystości. W trakcie uroczystości nie odnotowano naruszeń prawa. Zaangażowanie wszystkich służb przyczyniło się do  bezpiecznego przebiegu imprezy.

Więcej…

1 SIERPNIA

Email Drukuj PDF

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Strażnicy Miejscy brali udział w obchodach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rozpoczęto widowiskiem historycznym przygotowanym przez Stowarzyszenie Patriotyczno - Edukacyjne „Pamięć”. O godzinie 17.00 zawyły syreny, mieszkańcy zatrzymali się na chwilę. Rozbłysły flary w barwach Polski.  Następnie Strażnicy, w imieniu  władz miasta, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą łączniczkę AK Marię Teresę Bartnik przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie. Zwieńczeniem obchodów była uroczysta Msza Święta w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w intencji ofiar Powstania Warszawskiego.

Więcej…

NIEBEZPIECZNA KOLIZJA

Email Drukuj PDF

W dniu 29 lipca 2017 r., w rejonie Targowiska Miejskiego przy ul. 1 Maja /Słowackiego doszło do kolizji drogowej, w której uczestniczyły dwa pojazdy osobowe, z czego jeden miał podczepioną przyczepkę. Strażnicy do poszkodowanych uczestników zdarzenia natychmiast wezwali Pogotowie Ratunkowe, a następnie kierowali ruchem do chwili uprzątnięcia drogi.

PODTOPIONE ULICE

Email Drukuj PDF

W dniu 28  lipca 2017 r. dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację, że w wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do podtopienia terenu w Wołominie ul. Duczkowskiej oraz w Zagościńcu ul. Nadrzecznej. Funkcjonariusze Straży Miejskiej po potwierdzeniu zgłoszenia poinformowali właściwe służby.

Więcej…

Strona 1 z 28