Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

ZGAŚMY POŻAR

Email Drukuj PDF

KONTROLA MIEJSC PRZEBYWANIA OSÓB BEZDOMNYCH

Email Drukuj PDF

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie rozpoczęli kontrole miejsc w których mogą przebywać osoby bezdomne, samotne i starsze. W związku z tym apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Wołomin: Jeśli zauważycie Państwo bezdomnego śpiącego na ławce, w parku, na przystanku autobusowym, w pustostanie, w piwnicy, na klatce schodowej, w altanie  śmietnikowej, w szałasie, leżącego na ziemi albo macie informację o osobach bezdomnych, które nie radzą sobie i wymagają pomocy – prosimy dzwońcie do dyżurnego Straży Miejskiej na numer telefonu: 22 787 90 50.
Reagujmy, póki nie jest za późno!


STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA O ZAKAZIE SPALANIA ŚMIECI

Email Drukuj PDF

Pozbywanie się odpadów poprzez ich spalanie w piecach centralnego ogrzewania, powoduje przenikanie trucizn do naszego organizmu i środowiska. Jest przyczyną chorób układu oddechowego, nowotworów płuc i wątroby oraz podrażnienia oczu, a także alergii pokarmowych i skórnych.
W całym kraju spalanie śmieci w paleniskach domowych jest zabronione! Za złamanie zakazu grozi grzywna do 5.000 złotych.
Właściciel nieruchomości musi pamiętać, że może gromadzić i pozbywać się odpadów tylko w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej.
Strażnicy miejscy są upoważnieni przez Burmistrza Wołomina do przeprowadzania kontroli nieruchomości w celu sprawdzenia, czy właściciel pozbywa się swoich śmieci zgodnie z przepisami.

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE PRZEZ TORY

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie włączyła się do akcji "Bezpieczne przejście przez tory". Podczas codziennej służby funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na osoby wchodzące na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie (art. 97 KW w związku z art. 14 pkt 6 p.r.d.).
Pamiętajmy, że dozwolone jest przejście przez torowisko tylko w wyznaczonym do tego miejscu, przy podniesionych zaporach i zachowaniu szczególnej uwagi. Bądźmy rozważni!

Profilaktyki Raka Piersi

Email Drukuj PDF

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 24 listopada 2017 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Pływalni OSiR w Wołominie, ul. Korsaka 4.

Więcej…

1 LISTOPADA 2017

Email Drukuj PDF

Dzień  Wszystkich Świętych to wzmożony czas pracy dla  Straży Miejskiej. Już kilka dni wcześniej  funkcjonariusze rozpoczęli patrolowanie wszystkich cmentarzy znajdujących się na terenie naszej gminy pod kątem kradzieży zniczy i kwiatów. 31 października Strażnicy Miejscy wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną z Wołomina przy pomocy technicznych wygrodzeń wyznaczyli miejsca parkingowe i  ciągi piesze, a następnie oznakowali je przy pomocy taśmy biało-czerwonej. Dnia 1 listopada Funkcjonariusze rozpoczęli swoje działania od godz. 6:00 pilnując by mieszkańcy i przybyli goście bezpiecznie dotarli do grobów swoich bliskich.  Wskazywali wolne miejsca postojowe na oznakowanych parkingach, informowali licznie przybyłych  o czasowej zmianie organizacji ruchu, pomagali w bezpiecznym przejściu pieszym. Strażnicy swoje czynności zakończyli o godz. 17:00 wcześniej sprzątając wygrodzenia i taśmy.

Więcej…

Organizacja ruchu przy cmentarzu w Wołominie w dniu 1 listopada

Email Drukuj PDF

POWIĘKSZ

PRELEKCJE W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie na prośbę Pani Dyrektor Jadwigi Gawkowskiej  przeprowadziła prelekcje w świetlicach środowiskowych działających na terenie Miasta Wołomin. W zajęciach wzięło udział ok. 80 podopiecznych.

STRAŻ MIEJSKA PRZYPOMINA

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122) w związku z art. 5 ust.1 pkt 4 tejże ustawy przypominamy, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Niedopełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest mandatem w wysokości od 20 zł do 500 zł.

MEDIACJE

Email Drukuj PDF

BEZPAŃSKIE PSY NA ULICY MOSTOWEJ

Email Drukuj PDF

W dniu 13.10.2017 r. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od mieszkanki miejscowości Czarna dotyczące biegających bezpańskich psów ul. Mostowej. Zwierzęta były duże i wzbudzały strach u dzieci idących do szkoły. Strażnicy na miejscu zlokalizowali dwa duże psy. Psy zostały odłowione i zabrane do schroniska.

ZABEZPIECZENIE PROCESJI

Email Drukuj PDF

13 października 2017r. na prośbę Kościelnej Służby Porządkowej „TOTUS TUUS” przy Parafii Świętego Józefa Robotnika w Wołominie, Funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali  procesję, która przeszła ulicami miasta.

Strona 1 z 29