Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kontrole umowy i rachunków za wywóz nieczystości płynnych

Email Drukuj PDF

Na terenie Gminy Wołomin rozpoczęły się  kontrole umowy i rachunków za wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości. Mieszkańcy Mostówki, Starych i Nowych Grabii mogą się spodziewać wizyty strażników miejskich. Właścicele/użytkownicy posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami są zobowiązani do okazania w/w dokumentów strażnikowi.

 


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122.
Art. 10 ust. 2
Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.
Art. 10 ust.2a
Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Art. 5 ust.1

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (...)
3 a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3 b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (...)
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie (...)
Art. 6 ust 1
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, (…)
są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych (…) – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Uchwała Rady Miejskiej w Wołomine nr XXVIII-62/2013 z dnia 22.05.2013 r
§ 8
1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych obowiązani
są opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania
na powierzchnię terenu oraz przenikanie do gruntu. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników winna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.
2. Zbiorniki o pojemności:
1) do 8 m3 – winny być opróżniane nie rzadziej niż raz na cztery miesiące;
2) powyżej 8 m3 – winny być opróżniane nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy (...)
4. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków
do opróżniania zbiorników z osadów ściekowych zgodnie z instrukcją eksploatacji.WAŻNE: Należy pamiętać, aby przedsiębiorca wybierający szambo, posiadał koncesję na prowadzenie  działalności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Wołomin. Takie zezwolenie wydaje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Wobec mieszkańcy nie posiadający wymaganych dokumentów lub nie wywiązujący się z obowiązków właściceli/użytkowników, stosowane są środki przewidziane w przepisach prawa.

Umowę i rachunek można dostarczyć:

  • osobiście do Komendy Straży Miejskiej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4
  • (budynek Urzędu Miejskiego, po prawej stronie drzwi jest dzwonek) w godzinach przyjęć interesantów  tj. 07:30 - 21:30 od poniedziałku do piątku
  • faxem: (22) 787 90 50
  • mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w tytule proszę wpisać umowa i adres)