Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

BEZDOMNI

Email Drukuj PDF

Okres jesienno-zimowy to czas znacznych spadków temperatur, a co za tym idzie zagrożenie dla osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. Niebezpieczeństwo utraty życia dotyczy również osób nietrzeźwych przebywających w pomieszczeniach opuszczonych, nieogrzewanych, a także na wolnym powietrzu. W związku z tym działania  Straży Miejskiej w Wołominie   skupiać się będą na kontrolowaniu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne.
W dniu 8 listopada 2016 r. w Wołominie na ul. Prądzyńskiego za klubem Tramp, dzięki otrzymanemu  zgłoszeniu, Strażnicy ujawnili dwie osoby bezdomne śpiące we wiacie śmietnikowej. Osoby bezdomne zostały poinformowane o możliwości skorzystania z noclegowni oraz negatywnych skutkach przebywania w nieogrzewanych pomieszczeniach w warunkach zimowych.

Więcej…

NIE PAL ŚMIECI !!!

Email Drukuj PDF

LIŚCIE NA CHODNIKACH

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122) w związku z art. 5 ust.1 pkt 4 tejże ustawy przypominamy, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Niedopełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest mandatem w wysokości 20 – 500 zł.

1 LISTOPAD 2016 r.

Email Drukuj PDF

1 listopada 2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej, jak co roku, uczestniczyli w obchodach Dnia Wszystkich Świętych. Już kilka dni przed świętem strażnicy rozpoczęli patrolowanie wszystkich cmentarzy znajdujących się na terenie naszej gminy oraz dodatkowo w nocy z 31 października na 1 listopada wystawiono patrol w celu kontroli porządku oraz bezpieczeństwa. W dniu 1 listopada, od wczesnych godzin rannych, funkcjonariusze rozpoczęli swoje działania, aby mieszkańcy i przybyli goście mogli bezpiecznie dotrzeć do grobów bliskich. Strażnicy pomagali w parkowaniu pojazdów na przygotowanych wcześniej parkingach oraz pilnowali ładu i porządku publicznego.
W trakcie naszych działań do Strażników podszedł starszy mężczyzna, który poinformował, że się zgubił i nie może znaleźć syna. Mężczyzna został odwieziony do miejsca zamieszkania.
Strażnicy swoje czynności zakończyli ok. godz. 17:00.

Więcej…

PIJANY MĘŻCZYZNA

Email Drukuj PDF

W dniu 3 listopada 2016 r. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Radom, że na ul. Batorego/Tęczowej w Wołominie leży człowiek. Na miejscu Strażnicy potwierdzili mężczyznę pod wpływem alkoholu. Do leżącego wezwano Karetkę Pogotowia. Strażnikom udało się poinformować żonę, która przyjechała i zabrała mężczyznę do domu.

ZNALEZIONY LABRADOR

Email Drukuj PDF

W dniu 3 listopada 2016 r. ok. godz. 16:30 Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące błąkającego się psa podobnego do Labradora na parkingu Galerii Handlowej przy ul. Geodetów w Wołominie. Pies wbiegał pod nadjeżdżające samochody i stwarzał realne zagrożenie dla siebie i  podróżujących. Pies został zabrany przez pracowników schroniska.

Więcej…

MŁODZIEŻ WOŁOMINA

Email Drukuj PDF

W dniu 31 października 2016 roku Straż Miejska otrzymała informacje, że na ul. Sienkiewicza dochodzi do spożywania alkoholu. Podczas wykonywania patrolu Strażnicy zauważyli 6 osobową grupę młodzieży, która miała przy sobie alkohol oraz torebki z zielonym suszem. Na miejsce wezwano patrol Policji oraz Pogotowie Ratunkowe. Jedna osoba została odwieziona do szpitala, a pięć przekazano Policji. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Policja.

Święto „Pieczonego Ziemniaka” w Ossowie

Email Drukuj PDF

W dniu 12 października 2016 r. Straż Miejska w Wołominie, na zaproszenie  Dyrekcji Zespołu Szkół w Ossowie, wzięła udział w obchodach „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Podczas imprezy Strażnicy rozłożyli Mini Miasteczko Ruchu Drogowego, gdzie uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i  umiejętności w bezpiecznym zachowaniu na drodze.

 

Więcej…

PRELEKCJE W PRZEDSZKOLACH

Email Drukuj PDF

Kolejne spotkanie z najmłodszymi odbyło się w dniu 27 września 2016 r. w Niepublicznym Przedszkolu „Wesoła Chatka” w Wołominie. Funkcjonariuszka Straży Miejskiej przeprowadziła lekcję edukacyjną dla przedszkolaków oraz opowiedziała o pracy Strażników Miejskich.

Więcej…

OBCHODY DNIA SYBIRAKA

Email Drukuj PDF

17 września 2016 r. obchodziliśmy rocznicę napaści Sowieckiej na Polskę - Światowy Dzień Sybiraka. Uroczystości rozpoczęły się na ul. Piaskowej w Wołominie, przy pomniku w miejscu kaźni NKWD, gdzie Strażnicy Miejscy, w imieniu Pani Burmistrz Elżbiety Radwan, złożyli wieniec.  Następnie wieńce zostały złożone pod pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz pod obeliskiem upamiętniającym Zesłańców Sybiru i Osób Represjonowanych latach 1939-56.  O godzinie 10.10 w kościele pw. Św. Faustyny w Helenowie została odprawiona Msza Św. w intencji Sybiraków i Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Następnie w Zespole Szkół w Czarnej przy ulicy Witosa 52 odbyło się otwarcie nowej sali gimnastycznej.

 

Więcej…

PIKNIK EKOLOGICZNY

Email Drukuj PDF

W sobotę 17 września 2016 r. Strażnicy Miejscy wzięli udział w Pikniku Ekologicznym zorganizowanym przez Panią Burmistrz Elżbietę Radwan na terenie parku im. B. Wodiczki w Wołominie. Podczas pikniku uczestnicy dowiedzieli się jak ważne jest dbanie o przyrodę, co można zrobić z odpadami oraz wymienić elektrośmieci na rośliny. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przygotowali dla najmłodszych rebusy i kolorowanki dotyczące ekologii. W nagrodę za udział w zabawie dzieci otrzymały lizaki i baloniki.

ŚMIECI W MOSTÓWCE

Email Drukuj PDF

W dniu 15 września 2016 r. dyżurny Straży Miejskiej w Wołominie otrzymał zgłoszenie dotyczące podrzuconych śmieci w miejscowości Mostówka. Na miejscu Strażnicy potwierdzili śmieci, w których odnaleźli dokumenty z danymi osobowymi. W toku przeprowadzonych czynności funkcjonariuszom  udało się odnaleźć sprawcę, doprowadzić do uprzątnięcia terenu oraz nałożyli Mandat Karny z art.145 KW.

Strona 10 z 29