Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Zapadnięta kostka brukowa

Email Drukuj PDF

W dniu 01.04.2016 r. funkcjonariusz Straży Miejskiej zgłosił zapadniętą kostkę brukową w drodze dojazdowej do parkingu miejskiego przy ul. Ogrodowej w Wołominie. W związku z tym, że uszkodzenie powstało przy krawędzi kratki kanalizacyjnej, powiadomiono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Uszkodzenie zostało naprawione.

Więcej…

Połamane podpory drzew

Email Drukuj PDF

Strażnicy Miejscy zgłosili do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni połamane podpory drzew znajdujące się na Pasażu osiedla Niepodległości oraz przy ul. Partyzantów w Wołominie.

Więcej…

Nieprawidłowe parkowanie

Email Drukuj PDF

Do Komendy Straży Miejskiej niemal codziennie wpływają zgłoszenia, dotyczące nieprawidłowego parkowania przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie w rejonie drogi prowadzącej do bramy wjazdowej Szpitala Powiatowego. Po jej obu stronach obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Kierowcy parkujący za znakiem „B-36” popełniają wykroczenie z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeń ale przede wszystkim powodują utrudnienia w ruchu. Przez auta zaparkowane po obu stronach ulicy, szerokość drogi zawęża się. Jest to jedyna droga dojazdowa do szpitala, z której korzystają karetki pogotowia przewożące chorych.
Kierowco Pamiętaj! Twoje nieprawidłowe parkowanie może opóźnić udzielenie pomocy potrzebującemu!

Więcej…

Kontrola dokumentów, dotycząca wywozu nieczystości płynnych

Email Drukuj PDF

Rozpoczęła się kontrola dokumentów, dotycząca wywozu nieczystości płynnych z posesji położonych w miejscowości Zagościniec. Właściciele /użytkownicy posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami są zobowiązani do okazania umowy i aktualnego rachunku za wywóz szamba z nieruchomości objętych kontrolą.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U.z2013r.poz.1399,1593,z2015r.poz.87,122.


Art.10ust.2

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Art. 10 ust.2a
Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie

Więcej…

Nieczystości na pasie drogowym

Email Drukuj PDF

W dniu 25.03.2016 r. funkcjonariusz Straży Miejskiej, podjął czynności służbowe zmierzające do usunięcia nieczystości z pasa drogowego ulicy Katowickiej i Żelaznej.  W workach znajdowały się śmieci pochodzące z gospodarstwa domowego. Wśród nich nie było danych wskazujących na sprawcę podrzucenia. Wobec czego sprawa została przekazana do zarządcy drogi – Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni. Nieczystości zostały uprzątnięte.

Więcej…

Biegający pies bez nadzoru

Email Drukuj PDF

W dniu 24.03.2016 roku do Komendy Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, dotyczące psa biegającego bez nadzoru po ulicy Partyzantów w Wołominie. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Duży, biały pies przebywał poza posesją. Strażnicy ustalili właściciela zwierzęcia, wobec którego zostały wyciągnięte konsekwencje prawne.  
Art.77 kodeksu wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych lub karze nagany” (Ustawa Kodeks Wykroczeń, Dz.U. 1971 Nr 12 poz.114 z póź. zm.)

Uszkodzony chodnik

Email Drukuj PDF

W dniu 11.12.2015 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili uszkodzony chodnik, w którym brakowało około 3m2 kostki brukowej. Sprawa natychmiast została przekazana do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni. Chodnik został naprawiony w marcu 2016 r.

Stan na dzień 11.12.2015

Stan na dzień 23.03.2016

Zapadnięta kostka

Email Drukuj PDF

22.03.2016 roku do Komendy Straży Miejskiej zadzwonił zaniepokojony mieszkaniec i zgłosił, że w rejonie skrzyżowania ul. Reja i Kościelnej w Wołominie, w drodze zapada się kostka brukowa. Patrol potwierdził zgłoszenie. Uszkodzenie powstało w pobliżu studzienki kanalizacyjnej. Miejsce zostało doraźnie zabezpieczone przez strażników miejskich, pachołkiem ostrzegawczym. Natychmiast powiadomiono Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Awaria została usunięta.

Więcej…

Śmieci na ul. Kobyłkowskiej

Email Drukuj PDF

W związku ze zgłoszeniem od mieszkańca, dotyczącym zanieczyszczenia miejsca przy ul. Kobyłkowskiej w Wołominie,  funkcjonariusz Straży Miejskiej podjął czynności służbowe zmierzające do usunięcia śmieci. We współpracy z pracownikami Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni teren został uprzątnięty.

Więcej…

Droga Krzyżowa

Email Drukuj PDF

W dniu 18.03.2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z Policją, na prośbę parafii św. Józefa Robotnika  w Wołominie, zabezpieczali uroczystości Drogi Krzyżowej.

Więcej…

Otwarty samochód

Email Drukuj PDF

W dniu 15.03.2016 r. do Komendy Straży Miejskiej zadzwonił mieszkaniec z informacją, że na ul. Mieszka I w Wołominie w zatoce parkingowej jest zaparkowany otwarty pojazd. Patrol na miejscu potwierdził otwarte drzwi od strony kierowcy. W pobliżu auta nie było nikogo. We współpracy z policjantami z KPP Wołomin ustalono właściciela samochodu, który go zabezpieczył.

Rozbity kosz

Email Drukuj PDF

W dniu 08.03.2016 r. Straż Miejska zgłosiła uszkodzony, rozbity betonowy kosz uliczny przy ul. Armii Krajowej w Wołominie i przekazała informację do MZDiZ.

Strona 10 z 26