Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

1. Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
2. W ramach współpracy ze Strażą Miejską w Wołominie Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie informuje, o nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie „DEKLARACJĘ” o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Zabezpieczenie przejść dla dzieci

Email Drukuj PDF

W lutym 2016 roku, wołomińskie dyrekcje - Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkół nr 5, w związku z nieobecnością pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie uczniów przez pasy, zwróciły się do Straży Miejskiej z prośbą o zabezpieczenie przejść dla pieszych w rejonie w/w placówek. Funkcjonariusze w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, pomagali dzieciom przejść przez ruchliwe ulice.

Zanieczyszczenia w miejscowości Czarna wokół kontenerów

Email Drukuj PDF

W dniu 03.03.2016 r do Komendy Straży Miejskiej wpłynęła informacja dotycząca zanieczyszczenia w miejscowości Czarna wokół kontenerów przeznaczonych na odzież używaną. Funkcjonariusze na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Pojemniki na odzież dodatkowo były przepełnione. Powiadomiono właściciela kontenera oraz MZDiZ. Zanieczyszczenie zostało usunięte.

Śmieci przy basenie

Email Drukuj PDF

W dniu 03.03.2016 r. strażnik miejski podczas patrolu ujawnił wyrzucone śmieci na terenie znajdującym się przy stawie pomiędzy blokiem przy ul. 1-ego Maja 1 a basenem miejskim. W skutek czynności służbowych śmieci zostały uprzątnięte.

Więcej…

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Email Drukuj PDF

Strażnicy Miejscy czynnie uczestniczyli w tegorocznych obchodach „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Od dnia 26.02.2016 r., Straż Miejska cyklicznie zwracała się z prośbą do mieszkańców o nieparkowanie pojazdów na ul. Parkowej, gdzie 1 marca odbyły się główne uroczystości. 28.02.2016 r. na terenie Gminy Wołomin funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji zabezpieczyli trasę „II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.  Natomiast w dniu 01.03.2016 r. zapewnili zgromadzonym uczestnikom, bezpieczny przemarsz z kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej do pomnika poświęconego pomordowanym przez NKWD przy ul. Piaskowej w Wołominie. Tam w imieniu władz Wołomina, zostały złożone kwiaty i odbyły się główne uroczystości.

Więcej…

Spalony samochód

Email Drukuj PDF

W dniu 27.02.2016 roku mieszkaniec ul. Poniatowskiego w Wołominie poinformował, że ktoś pod jego posesją pozostawił doszczętnie spalony pojazd.  Strażnicy miejscy potwierdzili zgłoszenie i  po rozpytaniu ustalili, że samochód spłonął w piątkowy wieczór. Na miejscu była obecna Straż Pożarna oraz Policja. W skutek podjętych czynności służbowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, auto tego samego dnia zostało usunięte z pasa drogowego.

Więcej…

Komunikat

Email Drukuj PDF

 

Straż Miejska w Wołominie zwraca się do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pojawieniem się podejrzanie zachowującego się mężczyzny. Był widywany w godzinach wieczornych na ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Piłsudskiego do os. Nafta. Ma około 40 lat, jest ubrany w czerwoną kurtkę. Mężczyzna może mieć zaburzenia seksualne. O sprawie została poinformowana Komenda Powiatowa Policji w Wołominie.
W razie napotkania mężczyzny należy powiadomić:
Straż Miejską pod numerem telefonu (22) 787 90 50 (pn.-pt. 07:00–22:00,
sobota 07:00 – 15:00 )
Policję pod numerem telefonu 997, 112 (całodobowo)

Zerwane przewody telekomunikacyjne

Email Drukuj PDF

W dniu 16.02.2016 roku podczas patrolu prewencyjnego na ul. Cementowej w Wołominie, strażnicy miejscy ujawnili zerwane przewody telekomunikacyjne. Sprawę natychmiast przekazano do operatora. Kable zostały naprawione.

Nieprawidłowe parkowanie

Email Drukuj PDF

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w trakcie patrolowania Miasta i Gminy, zwracają szczególną uwagę na pojazdy zaparkowane na całej szerokości chodnika i na przejściu dla pieszych. Pieszy omijając nieprawidłowo zaparkowany samochód jest zmuszony do wchodzenia na ulicę. Stwarza to realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Kierowcy parkujący na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Legionów 32, powodują utrudnienia w przejściu przez ulicę do np. placu zabaw w parku im. B. Wodiczki.
Art. 97 kodeksu wykroczeń w zw. z art. 47. 1 prawo o ruchu drogowym
Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
(…) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m (…)
Ustawodawca przewiduje za to wykroczenie grzywnę w wysokości 100 zł i 1 pkt. karnego
Art. 97 kodeksu wykroczeń w zw. z art. 49. 1 prawo o ruchu drogowym
Zabrania się zatrzymania pojazdu: (...) na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem (…)
Ustawodawca przewiduje za to wykroczenie grzywnę w wysokości 100 – 300 i 1 pkt. karnego

Więcej…

Dziury w jezdni

Email Drukuj PDF

Do Komendy Straży Miejskiej niemal codziennie wpływają zgłoszenia, dotyczące ubytków w nawierzchni jezdni. Wpływają one na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz komfort jazdy.
Na terenie Miasta i Gminy Wołomin znajdują się ulice mające status dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W zależności od tego, ubytki są natychmiast przekazywane do odpowiedniego Zarządcy Drogi. W ostatnim czasie mieszkańcy poinformowali nas o dziurach na ul. Gdyńskiej przy nr 46, 61, 61A oraz na ul. Wąskiej w rejonie tymczasowego przejazdu kolejowego. Informacja została przekazana do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni jako jednostce właściwej. Dziury w ulicy można zgłaszać do:

  • Straży Miejskiej tel. (22) 787 90 50,
  • Policji tel. 997, 112,
  • Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni (drogi gminne) tel. (22) 761 34 80 ,
  • Zarządu Dróg Powiatowych   (drogi powiatowe)    tel. (22)776 19 40 ,
  • Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (drogi wojewódzkie) tel. 22 776 28 67

Uszkodzony znak drogowy

Email Drukuj PDF

Podczas patrolu miejscowości Duczki ujawniono zerwaną tarczę znaku drogowego ” D-6” - przejście dla pieszych. Znak został zabezpieczony przed kradzieżą i przekazany do zarządcy drogi tj. Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie. Tarcza została zainstalowana ponownie.

Wypadek kolejowy

Email Drukuj PDF

W dniu 13.02.2016 roku, około godz. 09:00 wykoleił się pociąg Kolei Mazowieckich relacji Warszawa Wileńska-Małkinia. Jeden z wagonów wypadł z torów. Pociąg utknął pomiędzy nieczynnym przejazdem kolejowym przy ul. Sasina a peronem stacji Wołomin. Jako pierwsi na miejsce przybyli strażnicy miejscy. Według uzyskanych informacji od pracowników PKP żadnemu z pasażerów nic się nie stało. Do czasu przybycia pracowników z zaplecza technicznego oraz  pracowników Służby Ochrony Kolei, funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczyli miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych oraz pomagali mieszkańcom w przedostaniu się przez zablokowane przejście naziemne w rejonie peronów.

Wypadek samochodowy

Email Drukuj PDF

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w dniu 12 lutego 2016 roku w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Gdyńskiej w Wołominie. Zderzeniu uległo 4 samochody osobowe. W wyniku wypadku do szpitala trafiły 2 osoby.  Na miejsce przybyły: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna z Wołomina, Pogotowie Ratunkowe, Policja. Strażnicy Miejscy zabezpieczyli miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych, tak by służby ratunkowe mogły skutecznie podjąć działania. Strażacy po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy Policji, pomogli w usunięciu uszkodzonych pojazdów z ulicy oraz zneutralizowali i uprzątnęli rozlane płyny eksploatacyjne z ulicy.

Więcej…

Strona 10 z 25