Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Nielegalne wylewanie nieczystości ciekłych przy al. Niepodległości w Wołominie

Email Drukuj PDF

Dnia 2.03.2015r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zostali poinformowani przez mieszkańca o wylewaniu nieczystości z nieruchomości zlokalizowanej przy al. Niepodległości w Wołominie. Na miejscu strażnicy miejscy ujawnili nielegalną instalacje umożliwiającą pozbywanie się zanieczyszczeń ciekłych z terenu posesji. Na sprawcę wykroczenia została nałożona kara w postaci mandatu karnego, który niezwłocznie przerwał wykonywanie tego procederu.

Nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Lipiny B w Wołominie

Email Drukuj PDF

Dnia 18.02.2015r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali przy drodze na ul. Lipiny B w Wołominie, nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące w większości z gospodarstwa domowego. Przedmiotowe odpady zostały niezwłocznie uprzątnięte przez pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie.

Nielegalne wysypisko śmieci w lesie przy ul. Sienkiewicza w Wołominie

Email Drukuj PDF

Dnia 8.01.2015r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali na poboczu przy ul. Sienkiewicza, nielegalne wysypisko śmieci. Przedmiotowe odpady, po zgłoszeniu strażników miejskich, zostały niezwłocznie uprzątnięte przez pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie.

Udzielanie pomocy osobom potrzebującym, przez Straż Miejską w Wołominie, podczas niskich temperatur otoczenia

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie informuje, iż podczas występowania skrajnie niskich temperatur otoczenia pod koniec 2014 roku, w trakcie realizacji codziennej służby, strażnicy miejscy odwiedzają osoby nieporadne życiowo - z listy przekazanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie. Strażnicy miejscy wyszukują także osoby bezdomne, doraźnie penetrując typowe miejsca ich przebywania, jak pustostany, tereny leśne, klatki schodowe, piwnice, itp..., gdzie potrzebujący otrzymują ciepłe posiłki i napoje, w postaci zupy i herbaty wydawane przez strażników. Funkcjonariuszom, w trakcie tych spotkań, przekazywane są informację o istniejących problemach i ważnych potrzebach tych osób, jak np. brak opału lub ciepłych koców i ubrań, które to informacje są niezwłocznie dostarczane pracownikom OPS-u w Wołominie, w celu ich realizacji. Strażnicy miejscy, podczas przedmiotowych spotkań udzielają także informacji, gdzie można uzyskać doraźną pomoc lub tymczasowy nocleg. Taką informację można również uzyskać dzwoniąc na telefon zgłoszeniowy Straży Miejskiej w Wołominie nr 22 787 90 50 lub do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który uruchomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Pod numer 987 zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Marszałkowskiej w Wołominie

Email Drukuj PDF

Dnia 11.12.2014r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali niedaleko drogi przy
ul. Marszałkowskiej, ok. 50m. od ul. Krymskiej, dużych rozmiarów nielegalne wysypisko śmieci, w przeważającej większości były to odpady poremontowe. Przedmiotowe odpady zostały niezwłocznie uprzątnięte przez pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie.

Dnia 11.12.2014r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali niedaleko drogi przy
ul. Marszałkowskiej, ok. 50m. od ul. Krymskiej, dużych rozmiarów nielegalne wysypisko śmieci, w przeważającej większości były to odpady poremontowe. Przedmiotowe odpady zostały niezwłocznie uprzątnięte przez pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie.Dnia 11.12.2014r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali niedaleko drogi przy
ul. Marszałkowskiej, ok. 50m. od ul. Krymskiej, dużych rozmiarów nielegalne wysypisko śmieci, w przeważającej większości były to odpady poremontowe. Przedmiotowe odpady zostały niezwłocznie uprzątnięte przez pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie.

Miasteczko ruchu drogowego

Email Drukuj PDF

Dnia 28.11.2014r. w ramach projektu „Razem Tworzymy Bezpieczny Wołomin”, funkcjonariusze Straży Miejskiej zaprezentowali w Zespole Szkół nr 2 w Wołominie, miasteczko ruchu drogowego służące w szczególności uczniom szkół podstawowych do przygotowania się do egzaminu na kartę rowerową.

Więcej…

Święto Niepodległości

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie informuje, iż strażnicy miejscy dnia 11.11.2014 r. w 96. rocznicę odzyskania przez Polskę „Niepodległości”, pełnili służbę prewencyjną na trasie pochodu kolumny marszowej ulicami Wołomina, reprezentowali Urząd Miejski w Poczcie Sztandarowym oraz składali wieńce Burmistrza Wołomina pod pomnikami na pl. 3-go Maja oraz na skwerze Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie.

Więcej…

Wszystkich Świętych

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w dniu 1 listopada 2014 roku pracowała przy zabezpieczeniu ruchu drogowego na ulicy Lipiny B od ul. Lipiny Kąty do ul. Graniczna przy cmentarzy w Wołominie. Władze miasta podobnie jak w ubiegłym roku zorganizowały bezpłatny parking dla mieszkańców. O godz. 11 wszystkie miejsca na parkingu były zajęte. W rejonie działania Straży Miejskiej oddzielono ruch pojazdów od ruchu pieszych co znacznie usprawniło dotarcie mieszkańców do cmentarza. Jedyne utrudnienie jakie powstało to kurz powstały w wyniku przejeżdzania pojazdów po drodze gruntowej.

I Konferencja

Email Drukuj PDF

W dniu 29 października 2014 roku odbyła się I Konferencja której tematem był projekt o nazwie "Razem Tworzymy Bezpieczny Wołomin". W ramach tego projektu mają powstać różne programy dla dzieci i młodzieży dotyczące bezpieczeństwa.

Więcej…

Konkurs plastyczny

Email Drukuj PDF

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace plastyczne nadesłane na konkurs „Bezpieczna szkoła i świat wokół niej” - zobacz

Regulamin - zobacz

Zgłoszenie przedszkola i klasy 1-3 - zobacz

Zgłoszenie klasy 4-6 - zobacz

Konkurs filmowy

Email Drukuj PDF

Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace filmowe nadesłane na konkurs „Bezpieczna szkoła i świat wokół niej” - zobacz

Regulamin - zobacz

Zgłoszenie - zobacz

Konferencja inaugurująca - Razem Tworzymy Bezpieczny Wołomin

Email Drukuj PDF

W dniu 29 października (środa) o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Wołominie odbędzie się konferencja inaugurująca w ramach projektu „Razem Tworzymy Bezpieczny Wołomin”.
Celem Konferencji jest wprowadzenie wszystkich zaangażowanych w tym projekcie podmiotów  do tematyki związanej z problemami w zakresie bezpieczeństwa w środowisku dzieci i młodzieży oraz podjęcie dyskusji nad sposobami poprawy obecnej sytuacji.  Konferencja ma stanowić inspirację do podjęcia dalszych działań służących wspólnemu wypracowaniu Programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.   
Uczestnikom Projektu zostaną przedstawione szczegóły dotyczące jego realizacji, podstawowe cele oraz wyzwania. Projekt profilaktyczny obejmie szereg zajęć, spotkań, prelekcji oraz imprez dotyczących bezpieczeństwa, a uwieńczy go rozstrzygnięcie konkursu z atrakcyjnymi nagrodami „Bezpieczna szkoła i świat wokół niej”.
Projekt będzie realizowany do końca bieżącego roku.

Strona 25 z 29