Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Nielegalne wysypisko śmieci w lesie na ul. Asfaltowej w Zagościńcu

Email Drukuj PDF

Dnia 5.03.2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali w terenie leśnym przy ul. Asfaltowej w Zagościńcu, nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Nielegalne wysypisko śmieci w lesie przy ul. Lipiny B

Email Drukuj PDF

Dnia 13.02.2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali w masywie leśnym przy ul. Lipiny B, dużych rozmiarów nielegalne wysypisko śmieci. Przedmiotowe odpady zostały niezwłocznie uprzątnięte przez pracowników Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie.

Nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Sikorskiego

Email Drukuj PDF

Dnia 13.02.2014 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta, zlokalizowali przy bloku na ul. Sikorskiego w Wołominie, nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Pomagamy najsłabszym

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie odwiedza osoby potrzebujące pomocy dostarczając im ciepłe posiłki i napoje.

Straż Miejska w Wołominie zwróciła się z prośbą do Ośrodka Pomocy Społecznej o udostępnienie listy osób potrzebujących pomocy, niezdolnych do samodzielnej ochrony i funkcjonowania w warunkach zimowej aury.

Mrozy, które w ostatnim czasie przechodzą przez całą Polskę, stwarzają zagrożenie dla osób bezdomnych. Obfite opady śniegu i śliska nawierzchnia są również niebezpieczne dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dlatego też, Straż Miejska w Wołominie, odwiedza osoby potrzebujące pomocy oraz wyszukuje osoby bezdomne na terenie Gminy Wołomin w takich miejscach jak pustostany, tereny leśne klatki schodowe czy piwnice aby dostarczyć im ciepłe posiłki i napoje.
Po zjedzeniu ciepłej zupy i napiciu się gorącej herbaty przez bezdomnych strażnicy miejscy proszą ich o zgłaszanie ich najpilniejszych potrzeb oraz przekonują do korzystania z pomocy zapewnianej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Więcej…

Święto Niepodległości

Email Drukuj PDF

Więcej…

Dzień Wszystkich Świętych

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie informuje, iż strażnicy miejscy dnia 1.11.2013 r. w „Dzień Wszystkich Świętych” funkcjonariusze pełnili służbę od godziny 4.00 rano do godz. 17.00 w najbliższej okolicy cmentarza parafialnego w Wołominie.

 

Więcej…

Nielegalne wysypisko śmieci w lesie na terenie Górek Mironowych przy ul. Kraszewskiej w Wołominie

Email Drukuj PDF

Dnia 17.09.2013r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali w masywie leśnym przy ul. Kraszewskiej w Wołominie, nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące głównie z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Nielegalne wysypisko śmieci w lesie za cmentarzem parafialnym w Wołominie

Email Drukuj PDF

Dnia 22.07.2013 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali w terenie leśnym za cmentarzem parafialnym w Wołominie, nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Armii Krajowej w Zagościńcu

Email Drukuj PDF

Dnia 04.07.2013r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali w odległości ok. 100m. od ostatniej posesji na ul. Armii Krajowej w Zagościńcu, nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Nielegalne wysypisko śmieci w lesie pomiędzy Mostówka a Nowymi Grabiami

Email Drukuj PDF

Dnia 16.05.2013r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali w terenie leśnym pomiędzy sołectwami Mostówka a Nowe Grabie, nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Cichoradzkiej prowadzącej do Grabi Nowych

Email Drukuj PDF

Dnia 24.04.2013r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali na przedłużeniu ul. Cichoradzkiej prowadzącej do Grabi Nowych, nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Gościniec w Górkach Mironowych

Email Drukuj PDF

Dnia 20.05.2013r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali w lesie przy ul. Gościniec w Górkach Mironowych, nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące głównie z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Strona 25 z 28