Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Nielegalne zaśmiecenia przy ul. Matarewicza w Ossowie

Email Drukuj PDF

Dnia 18.05.2012 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali przy ul. Matarewicza w Ossowie, nielegalne wysypisko śmieci, które pochodziły głównie z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Nielegalne wysypiska śmieci przy ul. Sowiej w Wołominie

Email Drukuj PDF

Dnia 17.04.2012r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali przy ul. Sowiej w Wołominie, dużych rozmiarów nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące głównie z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Udział Straży Miejskiej w Wołominie podczas uroczystości upamiętniającej 221 rocznicę uchwalenia konstytucji 3-go Maja

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie, jak co roku, brała udział w obchodach 221 rocznicy uchwalenia ustawy zasadniczej, czyli konstytucji 3-go Maja. Funkcjonariusze reprezentowali Urząd Miejski w Wołominie poprzez Poczet Sztandarowy, składali wieńce przedstawicieli władz rządowych, powiatowych i samorządowych pod pomnikiem Jana Pawła II oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie, a w szczególności zabezpieczali wraz z policją trasę przemarszu oraz uczestniczyli w tych obchodach.

Więcej…

Niekontrolowane obchodzenie się z ogniem

Email Drukuj PDF

Dnia 04.04.2012 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie w trakcie pełnienia służby brali udział wraz ze Strażą Pożarną przy gaszeniu dwóch niekontrolowanych niebezpiecznych pożarów zauważonych w opuszczonym budynku na terenie nieczynnej huty szkła przy ul. Toruńskiej w Wołominie oraz w Lipinach Nowych przy ul. Szosa Jadowska niedaleko stacji paliw płynnych, gdzie po ugaszeniu ognia sprawcy podpalenia zostali ukarani mandatami karnymi.

Więcej…

Woźnica pod wpływem alkoholu,

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie dnia 23.03.2012r. ujęła mężczyznę, który powoził pojazd konny po spożyciu alkoholu na ul. Lipiny Kąty w Wołominie. Woźnica, od którego było czuć specyficzną woń alkoholu, stwarzał realne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego – wobec czego został przekazany Policji.

Więcej…

Dalsze losy porzuconego szczeniaka

Email Drukuj PDF

Porzucony szczeniak z ul. Sowiej, po interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Wołominie trafił do lecznicy, gdzie uzyskał niezbędną pomoc weterynaryjną, po której jak widać, powoli odzyskuje siły i dochodzi do zdrowia. Jeszcze raz zwracamy się z apelem – jeżeli ktokolwiek rozpoznaje tego pieska ze zdjęcia, to prosimy o podanie informacji, na temat jego byłego właściciela.

 

Więcej…

Skutki nielegalnego wypalania trawy z pól

Email Drukuj PDF

Dnia 27.03.2012 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie ponownie uczestniczyli wraz ze Strażą Pożarną w gaszeniu pożaru młodego lasu przy ul. Asfaltowej w Zagościńcu, wywołanego nielegalnym, niebezpiecznym i bardzo nieprzewidzianym w skutkach wypalaniu suchej trawy z pól.

Więcej…

Porzucony szczeniak

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie została w dniu 22 03 2012 r. powiadomiona o porzuceniu psa - szczeniaka ok. 10 tygodniowego w lesie w Wołominie na ul. Sowiej.
Pies został odnaleziony przez rowerzystę, któremu dziękujemy za informację i uratowanie w ten sposób życia psu. Zaopiekował się szczeniakiem weterynarz. Strażnicy proszą o powiadomienie w przypadku, gdy ktoś na zdjęciu rozpozna szczeniaka i będzie mógł wskazać jego byłego właściciela.

Więcej…

Kolejne wypalanie traw

Email Drukuj PDF

Strażnicy w przypadku stwierdzenia pożaru natychmiast wzywają straż pożarną i próbują ograniczać pożar. Za spowodowanie zagrożenia pożarowego grożą dotkliwe kary.

Więcej…

Pożary w Gminie Wołomin

Email Drukuj PDF

Kolejne pożary w Gminie Wołomin w dniu 19 i 20 marca 2012 roku.

Więcej…

Pożar wskutek wypalania traw

Email Drukuj PDF

W dniu 19.03.2012 Strażnicy Miejscy z Wołomina zauważyli pożar powstały wskutek wypalania traw w okolicy cmentarza w Wołominie.  Pożar był już znacznych rozmiarów i zaczął zagrażać kompleksowi leśnemu i zabudowaniom. Wezwana Straż Pożarna ugasiła ogień, jednak momentami było już niebezpiecznie. Strażnicy pomagali w gaszeniu ognia.

Więcej…

Nielegalne wysypisko śmieci

Email Drukuj PDF

Dnia 02.03.2012r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym, zlokalizowali na terenie leśnym w sołectwie Cięciwa w gminie Wołomin, dużych rozmiarów nielegalne wysypisko śmieci - głównie stare, wyeksploatowane części samochodowe. W toku podjętych czynności służbowych przez strażników miejskich ustalono sprawcę zaśmiecenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego. Sprawca popełnionego wykroczenia uprzątnął
wysypisko odpadów.

Strona 25 z 26