Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Niszczenie roślinności przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie, pomimo zaostrzonych działań prewencyjnych dotyczących nieprawidłowego parkowania, zaobserwowała w ostatnim okresie wzrost interwencji związanych z niszczeniem roślinności przez pozostawione pojazdy, w szczególności na specjalnie pielęgnowanych trawnikach. Zdewastowana przez pojazdy zieleń psuje dobry wizerunek miasta.

Więcej…

Niekontrolowane obchodzenie się z ogniem

Email Drukuj PDF

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie w trakcie pełnienia codziennej służby bardzo często ujawniają, a następnie biorą udział w gaszeniu niekontrolowanych i bardzo niebezpiecznych podpaleń trawy z łąk i pól na terenie gminy. Ten powszechnie stosowany nielegalny proceder ma miejsce w szczególności w okresie wiosennym. Dnia 24.04.2013r. strażnicy miejscy ujęli sprawcę takiego beztroskiego wypalania, który został ukarany mandatem karnym za powyższe wykroczenie.

Więcej…

Nielegalne wysypisko śmieci przy ul. 100-lecia w Helenowie

Email Drukuj PDF

Dnia 16.04.2013r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali przy ul. 100-lecia w Helenowie, nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące głównie z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

 

Kradzież drzewa z lasu w miejscowości Mostówka

Email Drukuj PDF

Z uwagi na niskie temperatury otoczenia i nadal trwający sezon grzewczy Straż Miejska w Wołominie intensywnie kontroluje tereny zalesione na terenie miasta i gminy Wołomin, pod kątem nielegalnej wycinki drzew.
W związku z powyższym, dnia 20.03.2013r. strażnicy ujęli dwóch mężczyzn, którzy samowolnie, bez wymaganego zezwolenia i wiedzy właściciela lub zarządcy terenu, za pomocą profesjonalnych narzędzi, dokonali wycinki nienależących do nich drzew. Mężczyźni zostali niezwłocznie przekazani funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

 

Więcej…

Pożar na Warszawskiej

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie informuje, iż dnia 26 stycznia 2013 r. podejmowała czynności służbowe w związku z pożarem, który miał miejsce w lokalu nr 8 budynku przy ul. Warszawskiej 12 w Wołominie. Od samego początku akcji ratowniczo – gaśniczej przy ul. Warszawskiej funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie byli zaangażowani w działaniach wraz z Państwową Strażą Pożarną oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołominie. Strażnicy miejscy niezwłocznie zablokowali wjazd w ul. Warszawską innym pojazdom nieuczestniczącym w akcji oraz zablokowali przejście pieszym w celu zachowania niezbędnej strefy bezpieczeństwa oraz zabezpieczyli wejście do budynku, uniemożliwiając dostanie się do wewnątrz palącego się obiektu osobom postronnym, do czasu zakończenia działań gaśniczych.

Więcej…

Zabezpieczenie prewencyjne wokół cmentarza w dniu Wszystkich Świętych

Email Drukuj PDF

W dzień Wszystkich Świętych, tj. czwartek 01.11.2012r. od wczesnych godzin rannych do zmierzchu, Straż Miejska w Wołominie zabezpieczała okolice cmentarza parafialnego przy ul. Granicznej w Wołominie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w trakcie pełnienia służby w otoczeniu cmentarza mieli za zadanie zabezpieczenie przyległych do niego parkingów, zapewnienie drożności przejazdu pojazdów oraz bezpieczeństwa pieszych w ich obrębie wraz z dbaniem o szeroko pojęty ład i porządek publiczny.

Więcej…

Nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Krymskiej w Wołominie

Email Drukuj PDF

Dnia 10.10.2012 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali przy ul. Krymskiej w Wołominie, dużych rozmiarów nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące głównie z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Więcej…

Nielegalne wysypisko śmieci przy ul. Grabicznej w Ossowie

Email Drukuj PDF

Dnia 04.10.2012 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali przy ul. Grabicznej w Ossowie, dużych rozmiarów nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące głównie z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Więcej…

Groźny pożar na ul. Moniuszki w Wołominie

Email Drukuj PDF

Dnia 19.09.2012r. funkcjonariusze Straży Miejskiej będąc w patrolu prewencyjnym na terenie Wołomina, ok. godz. 18.00 zauważyli kłęby, gęstego unoszącego się dymu z okolic posesji położonych przy ul. Moniuszki w Wołominie. Niezwłocznie udali się w miejsce zadymienia, gdzie stwierdzili palące się komórki gospodarcze umiejscowione przy wielorodzinnym domu mieszkalnym na ul. Moniuszki 5 i 7. Strażnicy, z uwagi na realne zagrożenie, bez zwłoki poinformowali o zaistniałym fakcie Państwową Straż Pożarną, a po uzyskaniu informacji od mieszkańców, że w palących się komórkach wybuchła butla gazowa i prawdopodobnie jest ich więcej, przystąpili do natychmiastowej ewakuacji okolicznych, zgromadzonych się osób z zagrożonego wybuchem miejsca. Po chwili na miejsce przybyła załoga Straży Pożarnej, która przystąpiła do ugaszenia pożaru oraz załoga Policji.

Więcej…

Nielegalne wysypiska śmieci przy ul. Gajowej w Zagościńcu

Email Drukuj PDF

Dnia 23.08.2012r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali przy ul. Gajowej w Zagościńcu nielegalne wysypisko śmieci, pochodzące głównie z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Więcej…

Kontrola ruchu drogowego

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem, jak również posiadanymi uprawnieniami podejmuje interwencję w zakresie kontroli ruchu drogowego.
Nadmieniam, iż działania z zakresu niestosowania się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, prowadzone są przez patrole prewencyjne realizujące czynności służbowe w rejonie miasta i gminy Wołomin oraz także przy użyciu kamer zainstalowanego systemu monitoringu wizyjnego w mieście. Wykroczenia ujawniane najczęściej przez Strażników Miejskich w Wołominie lub te najbardziej uciążliwe dla innych uczestników ruchu, przedstawiają się następująco:

Więcej…

Nielegalne zaśmiecenia przy ul. Matarewicza w Ossowie

Email Drukuj PDF

Dnia 18.05.2012 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie będąc w patrolu prewencyjnym na terenie miasta i gminy, zlokalizowali przy ul. Matarewicza w Ossowie, nielegalne wysypisko śmieci, które pochodziły głównie z gospodarstwa domowego. W toku podjętych czynności służbowych ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany grzywną w postaci mandatu karnego oraz uprzątnął przedmiotowe wysypisko odpadów.

Strona 28 z 30