Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

ZANIECZYSZCZONA DZIAŁKA

Email Drukuj PDF

Funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli czynności służbowe, dotyczące zanieczyszczonego terenu działki znajdującej się w Nowych Lipinach przy ul. Szosa Jadowska. Działka zanieczyszczona była dużą ilością szklanych i plastikowych butelek. Gromadziły się tam osoby spożywające alkohol oraz zaśmiecające teren. Strażnicy ustalili właścicieli i doprowadzili do uprzątnięcia zanieczyszczeń. W obecnej chwili na działce trwają prace przy wycince zarośli.

Więcej…

STARSZA OSOBA POTRZEBUJĄCA POMOCY

Email Drukuj PDF

W dniu 05.05.2017 r. Strażnicy Miejscy otrzymali zgłoszenie, że przy rondzie Jana Pawła II w Wołominie błąka się starsza kobieta ubrana w koszulę nocną, na którą miała zarzucone wierzchnie ubranie. Osoba sprawiała wrażenie zagubionej i wystraszonej, potrafiła podać tylko imię i nazwisko. Na podstawie tych danych strażnicy ustalili adres zamieszkania kobiety. Mieszkanka Wołomina została bezpiecznie odwieziona do domu.

Uroczyste obchody święta Konstytucji 3 Maja

Email Drukuj PDF

W dniu 3.05.2017 r. odbyły się obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Strażnicy miejscy czynnie uczestniczyli w uroczystościach.

Więcej…

JESTEŚ WIDOCZNY – JESTEŚ BEZPIECZNY

Email Drukuj PDF

W związku ze zbliżającym się tzw. „sezonem rowerowym” strażnicy miejscy zintensyfikowali kontrole rowerzystów poruszających się po zmierzchu bez oświetlenia oraz elementów odblaskowych. Podczas czynności funkcjonariusze informują osoby o zagrożeniach wynikających z tego, że mogą być niewidoczni dla poruszających się innymi pojazdami oraz pouczają o obowiązkach wynikających z prawa o ruchu drogowym. Można również otrzymać od nich opaski odblaskowe.

Więcej…

ZAGROŻENIE NA UL. TRAMWAJOWEJ W ZAGOŚCIŃCU

Email Drukuj PDF

Funkcjonariusz Straży Miejskiej Wołomin w trakcie wykonywania czynności służbowych na ul. Tramwajowej w Zagościńcu, zauważył wyrastające z pasa drogi drzewo, które w znacznym stopniu pochylone było na drogę . Drzewo stwarzało realne zagrożenie dla życia i zdrowia, dlatego strażnicy zabezpieczyli miejsce, a wezwani przez nich pracownicy MZDiZ usunęli zagrożenie.

Więcej…

TRZECIA ROCZNICA KANONIZACJI ŚW. JANA PAWŁA II

Email Drukuj PDF

W dniu 27 kwietnia na Placu 3 Maja w Wołominie mieszkańcy Wołomina oraz władze samorządowe po raz kolejny upamiętnili kanonizację Świętego Jana Pawła II.

SZPECĄCE PLAKATY

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie i Miejski Zakład Dróg i Zieleni od kwietnia 2017 r. prowadzą wspólne działania, zmierzające do  oczyszczania miasta z nielegalnie naklejanych ogłoszeń, plakatów i reklam. Ogłoszenia pojawiające się na drzewach, latarniach ulicznych, słupach oraz sygnalizatorach świetlnych szpecą elementy infrastruktury miejskiej.
Przypomnijmy, że umieszczanie ogłoszeń, plakatów, afiszy, banerów bez zgody zarządcy nieruchomości, słupa ogłoszeniowego, czy też innego miejsca stanowi wykroczenie opisane w artykule 63a Kodeksu wykroczeń, za które grozi mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Art.  63a. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.)
§  1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Więcej…

SKUTKI SOBOTNIEJ WICHURY

Email Drukuj PDF

W dniu 22.04.2017 r funkcjonariusze Straży Miejskiej Wołomin otrzymali zgłoszenie, że na ul. Poznańskiej w Wołominie, naprzeciwko posesji nr 7 znajduję się drzewo, które jest w znacznym stopniu pochylone w kierunku zabudowań i drogi. Na miejscu strażnicy zabezpieczyli miejsce i wspólnie ze strażakami z PSP i OSP Wołomin podjęli czynności zmierzające do usunięcia zagrożenia.

Więcej…

USCHNIĘTE BRZOZY

Email Drukuj PDF

W dniu 19 kwietnia 2017r. mieszkaniec Wołomina poinformował, że na ul. Geodetów, w pasie drogowym znajdują się trzy uschnięte brzozy, z których gałęzie spadają na samochody i przechodniów. Na miejscu Strażnicy, po zlokalizowaniu zagrożenia, zabezpieczyli miejsce oraz wspólnie ze strażakami z OSP Wołomin podjęli czynności zmierzające do usunięcia zagrożenia.

Więcej…

WYPALANIE ŚMIECI W OGNISKU

Email Drukuj PDF

Wieczorem 18 kwietnia 2017r. podczas  patrolu Strażnicy zauważyli duży ogień w głębi posesji przy ul. Materewicza w Ossowie. Na miejscu zauważyli mężczyznę, który w ognisku spalał połamane elementy starych mebli, opony rowerowe, węże ogrodowe itp.  Mężczyźnie  wydano polecenie ugaszenia ogniska. Za popełnione wykroczenie nałożono mandat karny.

Wielkanoc

Email Drukuj PDF

KONTROLE PLACÓW ZABAW

Email Drukuj PDF

W dniach 27-31 marca 2017 r. Strażnicy Miejscy przeprowadzili kontrolę placów zabaw znajdujących się na terenie miasta i gminy Wołomin. Funkcjonariusze zwracali uwagę między innymi na czystość oraz stan techniczny urządzeń do zabawy. Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały przekazane do administratora terenu. Dzięki takim działaniom dzieci będą mogły bezpiecznie korzystać z czystych i sprawnych huśtawek, piaskownic i zjeżdżalni.

Więcej…

Strona 4 z 28