Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Kacza rodzina

Email Drukuj PDF

W dniu 02.06.2017 r. Straż Miejska w Wołominie powiadomiona została o przebywającej na terenie szkoły przy ul. Piłsudskiego rodzinie dzikich kaczek. Strażnik po odłowieniu zwierząt przeniósł je i wypuścił w ich naturalnym środowisku czyli zbiorniku wodnym na terenie tzw. „Białych Błot”.

Więcej…

STOPEK

Email Drukuj PDF

W dniach 29 maja do 9 czerwca 2017 r. Strażnicy Miejscy zabezpieczali przejście dla pieszych przy Szkole nr 5 w Wołominie z powodu choroby „Stopka”.

Marsz dla Życia i Rodziny

Email Drukuj PDF

W dniu 28.05.2017 r. po raz piąty ulicami Wołomina przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestnicy przeszli od Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski na ulicy Kurkowej, następnie ulicą  Legionów, Moniuszki do Placu 3 Maja i ul. Kościelną do Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej. Strażnicy Miejscy zabezpieczali trasę przemarszu, zapewniając uczestnikom bezpieczne przejście.

Więcej…

FESTYN W PARKU WODICZKI

Email Drukuj PDF

W środę 24 maja 2017 r. Strażnicy Miejscy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników odbywającego się w Parku Wodiczki w Wołominie festynu z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

ŚWIĘTO RODZINY

Email Drukuj PDF

W dniu 20 maja 2017 r. Funkcjonariusze Straży Miejskiej brali udział w zabezpieczeniu festynu parafialnego przy kościele świętego Józefa Robotnika w Wołominie pod hasłem „Święto Rodziny”. Dzieci i dorośli mogli korzystać z udostępnionego przez Strażników Mini Miasteczka Ruchu Drogowego.

Więcej…

ZAGROŻENIE BUDOWLANE NA UL. KWITNĄCEJ

Email Drukuj PDF

W dniu 18.05.2017 r. Straż Miejska w Wołominie otrzymała zgłoszenie o zawaleniu się części budynku mieszkalnego przy ul. Kwitnącej. Na miejscu strażnicy zabezpieczali działania ratownicze prowadzone przez Straż Pożarną i służby miejskie.

Więcej…

ZANIECZYSZCZONA DZIAŁKA

Email Drukuj PDF

Funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli czynności służbowe, dotyczące zanieczyszczonego terenu działki znajdującej się w Nowych Lipinach przy ul. Szosa Jadowska. Działka zanieczyszczona była dużą ilością szklanych i plastikowych butelek. Gromadziły się tam osoby spożywające alkohol oraz zaśmiecające teren. Strażnicy ustalili właścicieli i doprowadzili do uprzątnięcia zanieczyszczeń. W obecnej chwili na działce trwają prace przy wycince zarośli.

Więcej…

STARSZA OSOBA POTRZEBUJĄCA POMOCY

Email Drukuj PDF

W dniu 05.05.2017 r. Strażnicy Miejscy otrzymali zgłoszenie, że przy rondzie Jana Pawła II w Wołominie błąka się starsza kobieta ubrana w koszulę nocną, na którą miała zarzucone wierzchnie ubranie. Osoba sprawiała wrażenie zagubionej i wystraszonej, potrafiła podać tylko imię i nazwisko. Na podstawie tych danych strażnicy ustalili adres zamieszkania kobiety. Mieszkanka Wołomina została bezpiecznie odwieziona do domu.

Uroczyste obchody święta Konstytucji 3 Maja

Email Drukuj PDF

W dniu 3.05.2017 r. odbyły się obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Strażnicy miejscy czynnie uczestniczyli w uroczystościach.

Więcej…

JESTEŚ WIDOCZNY – JESTEŚ BEZPIECZNY

Email Drukuj PDF

W związku ze zbliżającym się tzw. „sezonem rowerowym” strażnicy miejscy zintensyfikowali kontrole rowerzystów poruszających się po zmierzchu bez oświetlenia oraz elementów odblaskowych. Podczas czynności funkcjonariusze informują osoby o zagrożeniach wynikających z tego, że mogą być niewidoczni dla poruszających się innymi pojazdami oraz pouczają o obowiązkach wynikających z prawa o ruchu drogowym. Można również otrzymać od nich opaski odblaskowe.

Więcej…

ZAGROŻENIE NA UL. TRAMWAJOWEJ W ZAGOŚCIŃCU

Email Drukuj PDF

Funkcjonariusz Straży Miejskiej Wołomin w trakcie wykonywania czynności służbowych na ul. Tramwajowej w Zagościńcu, zauważył wyrastające z pasa drogi drzewo, które w znacznym stopniu pochylone było na drogę . Drzewo stwarzało realne zagrożenie dla życia i zdrowia, dlatego strażnicy zabezpieczyli miejsce, a wezwani przez nich pracownicy MZDiZ usunęli zagrożenie.

Więcej…

TRZECIA ROCZNICA KANONIZACJI ŚW. JANA PAWŁA II

Email Drukuj PDF

W dniu 27 kwietnia na Placu 3 Maja w Wołominie mieszkańcy Wołomina oraz władze samorządowe po raz kolejny upamiętnili kanonizację Świętego Jana Pawła II.

Strona 5 z 29