Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

SZPECĄCE PLAKATY

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie i Miejski Zakład Dróg i Zieleni od kwietnia 2017 r. prowadzą wspólne działania, zmierzające do  oczyszczania miasta z nielegalnie naklejanych ogłoszeń, plakatów i reklam. Ogłoszenia pojawiające się na drzewach, latarniach ulicznych, słupach oraz sygnalizatorach świetlnych szpecą elementy infrastruktury miejskiej.
Przypomnijmy, że umieszczanie ogłoszeń, plakatów, afiszy, banerów bez zgody zarządcy nieruchomości, słupa ogłoszeniowego, czy też innego miejsca stanowi wykroczenie opisane w artykule 63a Kodeksu wykroczeń, za które grozi mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Art.  63a. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.)
§  1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Więcej…

SKUTKI SOBOTNIEJ WICHURY

Email Drukuj PDF

W dniu 22.04.2017 r funkcjonariusze Straży Miejskiej Wołomin otrzymali zgłoszenie, że na ul. Poznańskiej w Wołominie, naprzeciwko posesji nr 7 znajduję się drzewo, które jest w znacznym stopniu pochylone w kierunku zabudowań i drogi. Na miejscu strażnicy zabezpieczyli miejsce i wspólnie ze strażakami z PSP i OSP Wołomin podjęli czynności zmierzające do usunięcia zagrożenia.

Więcej…

USCHNIĘTE BRZOZY

Email Drukuj PDF

W dniu 19 kwietnia 2017r. mieszkaniec Wołomina poinformował, że na ul. Geodetów, w pasie drogowym znajdują się trzy uschnięte brzozy, z których gałęzie spadają na samochody i przechodniów. Na miejscu Strażnicy, po zlokalizowaniu zagrożenia, zabezpieczyli miejsce oraz wspólnie ze strażakami z OSP Wołomin podjęli czynności zmierzające do usunięcia zagrożenia.

Więcej…

WYPALANIE ŚMIECI W OGNISKU

Email Drukuj PDF

Wieczorem 18 kwietnia 2017r. podczas  patrolu Strażnicy zauważyli duży ogień w głębi posesji przy ul. Materewicza w Ossowie. Na miejscu zauważyli mężczyznę, który w ognisku spalał połamane elementy starych mebli, opony rowerowe, węże ogrodowe itp.  Mężczyźnie  wydano polecenie ugaszenia ogniska. Za popełnione wykroczenie nałożono mandat karny.

Wielkanoc

Email Drukuj PDF

KONTROLE PLACÓW ZABAW

Email Drukuj PDF

W dniach 27-31 marca 2017 r. Strażnicy Miejscy przeprowadzili kontrolę placów zabaw znajdujących się na terenie miasta i gminy Wołomin. Funkcjonariusze zwracali uwagę między innymi na czystość oraz stan techniczny urządzeń do zabawy. Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały przekazane do administratora terenu. Dzięki takim działaniom dzieci będą mogły bezpiecznie korzystać z czystych i sprawnych huśtawek, piaskownic i zjeżdżalni.

Więcej…

AWARIA CIĘŻARÓWKI

Email Drukuj PDF

W dniu 11 kwietnia 2017 r. o godzinie 20:30 Strażnicy Miejscy podczas patrolowania miasta zauważyli, że na ulicy 1 Maja powstaje zator w ruchu pojazdów. Jak się okazało sprawcą utrudnień był pojazd ciężarowy, który uległ awarii. Strażnicy podjęli czynności zabezpieczające oraz działania udrażniające ruch do czasu przybycia pomocy drogowej.

Więcej…

DROGA KRZYŻOWA

Email Drukuj PDF

W dniu 7 kwietnia 2017r. mieszkańcy Wołomina przeszli ulicami miasta, biorąc udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W czasie przemarszu istniała konieczność czasowego zamknięcia odcinków ulic. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali Strażnicy Miejscy i Policjanci.

Więcej…

SPOŻYWANIE POD SZKOŁĄ

Email Drukuj PDF

W dniu 7 kwietnia 2017r. podczas wykonywania patrolu w okoli szkoły w Zagościńcu Strażnicy zauważyli grupkę mężczyzn stojących przy ogrodzeniu szkoły z których jeden z nich pił piwo z puszki. Za popełnione wykroczenie Strażnik nałożył  mandat karny, którego mężczyzna nie przyjął. W związku z tym zostanie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Wołominie.

AGRESYWNY MĘŻCZYZNA

Email Drukuj PDF

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na klatce schodowej przy ul. Broniewskiego przebywa  mężczyzna, który nie jest mieszkańcem tej posesji. Na miejscu Strażnicy potwierdzili leżącego mężczyznę. Z uwagi na to, że był on agresywny i wulgarny został obezwładniony a następnie przekazany przybyłemu na miejsce patrolowi policji.

BEZDOMNY PIES

Email Drukuj PDF

W dniu 5 kwietnia Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od mieszkanki że podczas spaceru dzień wcześniej w okolicach ul. Legionów w Wołominie przybłąkał się do niej młody czarny pies podobny do labradora.

Na miejscu funkcjonariusze psa potwierdzili,  przekazali zgłoszenie do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni. Pies został zabrany do schroniska.

Więcej…

ŚMIECI NA UL. KRYMSKIEJ

Email Drukuj PDF

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie od mieszkańca dotyczące zaśmieconego terenu w okolicach ul. Krymskiej. Na miejscu Strażnicy zlokalizowali kilka skupisk śmieci.

W związku z ujawnionym wysypiskiem śmieci Straż Miejska prowadzi czynności wyjaśniające zmierzające do ustalenia sprawców tego czynu.

Więcej…

Strona 6 z 29