Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Opady śnieżne dokonały szkody

Email Drukuj PDF

W dniu 2 grudnia 2016 r. strażnicy miejscy w trakcie służby przy ul. Sławkowskiej 20 zauważyli zerwane kable zwisające ze słupów elektrycznych. Natychmiast zabezpieczyli miejsce  taśmą ostrzegawczą. Następnie wezwali odpowiednie służby, które naprawiły awarię.

Pomoc dla bociana

Email Drukuj PDF

Wołomińscy strażnicy miejscy w dniu 1 grudnia 2016 r. uzyskali informację, że w Lipinkach przy ul. Granicznej chodzi bocian, co było o tej porze dużym zaskoczeniem. Jeden z mieszkańców doraźnie zaopiekował się ptakiem. Strażnicy przejęli bociana i przetransportowali go do warszawskiego ZOO w celu zapewnienia mu fachowej opieki.

Więcej…

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE - BEZPIECZNA ZABAWA - EKOLOGIA

Email Drukuj PDF

Strażnicy Miejscy z Wołomina w dniach 17-18 listopada 2016 roku przeprowadzili prelekcję wśród dzieci i młodzieży szkolnej w wołomińskich Placówkach Oświatowo-wychowawczych. Pierwsze odbyło się w dniu 17.11.2016 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Leśniakowiźnie przy ul. Kasprzykiewicza 153, a następne w dniu 18.11.2016 r. w Zespole Szkół Nr 4 im. Marynarki Wojennej RP przy ul. 1-go Maja 19 w Wołominie oraz w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu.

Więcej…

Straż Miejska – brak taryfy ulgowej

Email Drukuj PDF

Zimowy sezon grzewczy powoduje zwiększoną ilość skarg mieszkańców na przypadki palenie śmieci w przydomowych kotłowniach. Próby palenia przedmiotów z tworzyw sztucznych powodują duże zanieczyszczenie powietrza oraz nieprzyjemny swąd. Straż miejska prowadzi czynności mające na celu przeciwdziałania ty zjawiskom , prowadzone są na podstawie upoważnień Burmistrza Wołomina , które uprawniają do wejścia na teren nieruchomości i przeprowadzenia czynności kontrolnych (podstawa prawna upoważnień: art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska) a odmowa poddania się kontroli jest przestępstwem.

Więcej…

PORZUCONY ROWER

Email Drukuj PDF

W dniu 17.11.2016 r. ok. godz. 9.00, na trawniku pomiędzy blokami nr 9 i 9a przy ul. Fieldorfa w Wołominie strażnicy miejscy ujawnili porzucony rower dziecięcy. Rower jest koloru kremowego z różowymi widelcami kół. Według uzyskanych informacji pojazd zaparkowany był na trawniku od wczesnych godzin rannych. Podjęte czynności nie doprowadziły do ustalenia właściciela roweru, w związku z czym przekazany został do Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych.

Usunięty wrak

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie otrzymała zgłoszenie dotyczące zdewastowanego pojazdu zaparkowanego na terenie należącym do miasta przy ul. Sikorskiego/Kościelna. W związku z tym strażnicy ustalili właściciela pojazdu marki  Fiat i zobowiązali go do usunięcia auta z miejsca postoju, do czego właściciel się dostosował.

Święto Niepodległości

Email Drukuj PDF

11 listopada 2016 r. w Wołominie odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające 98 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody Święta  rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Kościelnej. Po Mszy św. nastąpił przemarsz na skwer im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego zaprezentowano replikę czołgu Renault FT-17. O godzinie 11.30 odbyły się uroczystości pod pomnikiem Obrońcom Ojczyzny 1920 roku. Do zadań Straży Miejskiej należało:

  • zabezpieczenie miejsca parkingowego dla lawety z czołgiem
  • złożenie wieńców.-wystawienie pocztu sztandarowego UM
  • zabezpieczenie przemarszu i uroczystości pod pomnikiem
  • prowadzenie i zamykanie przemarszu
  • ustawienie kolumny marszowej

Więcej…

BEZDOMNI

Email Drukuj PDF

Okres jesienno-zimowy to czas znacznych spadków temperatur, a co za tym idzie zagrożenie dla osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. Niebezpieczeństwo utraty życia dotyczy również osób nietrzeźwych przebywających w pomieszczeniach opuszczonych, nieogrzewanych, a także na wolnym powietrzu. W związku z tym działania  Straży Miejskiej w Wołominie   skupiać się będą na kontrolowaniu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne.
W dniu 8 listopada 2016 r. w Wołominie na ul. Prądzyńskiego za klubem Tramp, dzięki otrzymanemu  zgłoszeniu, Strażnicy ujawnili dwie osoby bezdomne śpiące we wiacie śmietnikowej. Osoby bezdomne zostały poinformowane o możliwości skorzystania z noclegowni oraz negatywnych skutkach przebywania w nieogrzewanych pomieszczeniach w warunkach zimowych.

Więcej…

NIE PAL ŚMIECI !!!

Email Drukuj PDF

LIŚCIE NA CHODNIKACH

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122) w związku z art. 5 ust.1 pkt 4 tejże ustawy przypominamy, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Niedopełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest mandatem w wysokości 20 – 500 zł.

1 LISTOPAD 2016 r.

Email Drukuj PDF

1 listopada 2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej, jak co roku, uczestniczyli w obchodach Dnia Wszystkich Świętych. Już kilka dni przed świętem strażnicy rozpoczęli patrolowanie wszystkich cmentarzy znajdujących się na terenie naszej gminy oraz dodatkowo w nocy z 31 października na 1 listopada wystawiono patrol w celu kontroli porządku oraz bezpieczeństwa. W dniu 1 listopada, od wczesnych godzin rannych, funkcjonariusze rozpoczęli swoje działania, aby mieszkańcy i przybyli goście mogli bezpiecznie dotrzeć do grobów bliskich. Strażnicy pomagali w parkowaniu pojazdów na przygotowanych wcześniej parkingach oraz pilnowali ładu i porządku publicznego.
W trakcie naszych działań do Strażników podszedł starszy mężczyzna, który poinformował, że się zgubił i nie może znaleźć syna. Mężczyzna został odwieziony do miejsca zamieszkania.
Strażnicy swoje czynności zakończyli ok. godz. 17:00.

Więcej…

PIJANY MĘŻCZYZNA

Email Drukuj PDF

W dniu 3 listopada 2016 r. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Radom, że na ul. Batorego/Tęczowej w Wołominie leży człowiek. Na miejscu Strażnicy potwierdzili mężczyznę pod wpływem alkoholu. Do leżącego wezwano Karetkę Pogotowia. Strażnikom udało się poinformować żonę, która przyjechała i zabrała mężczyznę do domu.

Strona 6 z 26