Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

WYPALANIE ODPADÓW

Email Drukuj PDF

W dniu 30 stycznia 2017 r. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o wypalaniu starych okien i płyt w Majdanie przy ul. Watykańskiej. Na miejscu, po zlokalizowaniu budynku, Strażnicy potwierdzili zadymienie o dziwnym zapachu. Właścicielka nieruchomości przyznała się do spalania płyt wiórowych meblowych. W związku z popełnionym wykroczeniem na kobietę nałożono mandat karny.

154 rocznica Powstania Styczniowego

Email Drukuj PDF

W dniu 29 stycznia 2017 r. obchodziliśmy 154 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, która rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Józefa Robotnika w Wołominie. Następnie przedstawiciele władz miasta na czele z Panem Burmistrzem Robertem Makowskim złożyli wieńce pod Obeliskiem. Do zadań Straży Miejskiej należał udział w poczcie sztandarowym oraz asysta przy złożeniu wieńca.

Więcej…

PROBLEMÓW ŚMIECI CIĄG DALSZY...

Email Drukuj PDF

W dniu 24.01.2017 r. strażnicy miejscy ujawnili kolejne dzikie wysypisko śmieci na leśnej drodze w Leśniakowiźnie. Podjęte wspólnie z MZDiZ czynności doprowadziły do usunięcia odpadów.
Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają na oddawanie każdej ilości i rodzaju śmieci do usunięcia przez gminy, w związku z czym niezrozumiałym jest takie postępowanie ludzi. Każdy odpad porzucony w miejscu publicznym zawsze stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Więcej…

RANNY JASTRZĄB

Email Drukuj PDF

W dniu 23 stycznia 2017 r. dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację, że w lesie w Nowym Grabiu leży duży, prawdopodobnie ranny jastrząb. Strażnicy odłowili i przewieźli ptaka do warszawskiego ZOO.

Więcej…

25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Email Drukuj PDF

W dniu 15 stycznia 2017 roku na terenie OSiR „Huragan”w Wołominie odbył się 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Funkcjonariusze Straży Miejskiej czuwali nad ładem i porządkiem publicznym.

Więcej…

KONKURS ROBOTYKI W WOŁOMINIE

Email Drukuj PDF

W dniu 14 stycznia 2017 roku w szkole nr 2 w Wołominie odbył się Pierwszy Regionalny Konkurs Robotyki. Straż Miejska patrolowała okolice szkoły oraz pilnowała ładu i porządku podczas konkursu.

USZKODZONA LATARNIA

Email Drukuj PDF

W dniu 13 stycznia 2017 r. podczas patrolu strażnicy zauważyli złamaną latarnię na ul. Radzymińskiej w Wołominie. Sprawę natychmiast przekazaliśmy do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni.

POMOC BEZDOMNYM

Email Drukuj PDF

W dniu 12 stycznia 2017 r. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące bezdomnego mężczyzny przebywającego w nieogrzewanym baraku. Po przybyciu na miejsce strażnicy nikogo jednak nie zastali. Kolejnego dnia ponownie sprawdzili barak i zastali tam mężczyznę. Na miejsce wezwano Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna z odmrożeniami stóp i ogólnym wychłodzeniem organizmu trafił do szpitala.

Więcej…

POMOC BEZDOMNYM

Email Drukuj PDF

W dniu 10 stycznia 2017 roku po kontroli pustostanów i nieogrzewanych budynków  funkcjonariusze Straży Miejskiej przewieźli jednego mężczyznę do schroniska w Czarnej. Do innego mężczyzny, który przebywał w pustostanie na ul. Błońskiej, Strażnicy wezwali Pogotowie Ratunkowe. Mężczyzna był wychłodzony i został zabrany do szpitala.

Więcej…

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Email Drukuj PDF

W dniu 6 stycznia 2017 roku w Wołominie odbył się przemarsz Orszaku Trzech Króli. Orszak wyruszył o godzinie 11:00 spod Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej na Plac 3 Maja, gdzie mieszkańcy mogli obejrzeć Jasełka i zaśpiewać kolędy. Następnie Orszak ruszył ulicami miasta do Kościoła Matki Bożej Królowej Polski tam odbyła się uroczysta Msza Święta.
Do zadań Straży Miejskiej należało: zabezpieczenie miejsca przed Kaplicą na ul. Kościelnej 55, prowadzenie kolumny marszowej, dbanie o ład i porządek podczas całej uroczystości.

Więcej…

Straż Miejska pomaga bezdomnym

Email Drukuj PDF

Do jednych z podstawowych zadań Straży Miejskiej w okresie zimowym należy kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych, przebywających w złych warunkach. Od początku listopada funkcjonariusze miejscy kontrolują obiekty, gdzie najczęściej przebywają bezdomni do których w szczególności należą:
- teren ogródków działkowych,
- pustostany,
- opuszczone hale magazynowe,
- altany śmietnikowe,
- klatki schodowe,
- piwnice.
W trakcie kontroli Strażnicy Miejscy sprawdzają, w jakich warunkach żyją osoby bezdomne i jakiej pomocy potrzebują, a następnie przekazują te informację do OPS. Funkcjonariusze informują bezdomnych o możliwości skorzystania z pomocy noclegowni oraz oferują pomoc w dotarciu do schroniska w Czarnej.
W ostatnich dniach gdy temperatura powietrza spadła poniżej -10 stopni Celsjusza, Strażnicy Miejscy rozwozili osobom potrzebującym gorącą zupę. Z takiej pomocy do tej pory skorzystało już ponad 50 osób.

Więcej…

NIETRZEŹWA MATKA

Email Drukuj PDF

W dniu 5 stycznia 2017 r. podczas patrolu w okolicach szkoły nr 5  przy ul. Lipińskiej w Wołominie, Strażnicy Miejscy ujawnili nietrzeźwą kobietę idącą z sześciomiesięcznym dzieckiem. Kobieta wraz z dzieckiem została przekazana funkcjonariuszom Policji.

Strona 8 z 29