Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

Pomoc dla bociana

Email Drukuj PDF

Wołomińscy strażnicy miejscy w dniu 1 grudnia 2016 r. uzyskali informację, że w Lipinkach przy ul. Granicznej chodzi bocian, co było o tej porze dużym zaskoczeniem. Jeden z mieszkańców doraźnie zaopiekował się ptakiem. Strażnicy przejęli bociana i przetransportowali go do warszawskiego ZOO w celu zapewnienia mu fachowej opieki.

Więcej…

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE - BEZPIECZNA ZABAWA - EKOLOGIA

Email Drukuj PDF

Strażnicy Miejscy z Wołomina w dniach 17-18 listopada 2016 roku przeprowadzili prelekcję wśród dzieci i młodzieży szkolnej w wołomińskich Placówkach Oświatowo-wychowawczych. Pierwsze odbyło się w dniu 17.11.2016 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Leśniakowiźnie przy ul. Kasprzykiewicza 153, a następne w dniu 18.11.2016 r. w Zespole Szkół Nr 4 im. Marynarki Wojennej RP przy ul. 1-go Maja 19 w Wołominie oraz w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu.

Więcej…

Straż Miejska – brak taryfy ulgowej

Email Drukuj PDF

Zimowy sezon grzewczy powoduje zwiększoną ilość skarg mieszkańców na przypadki palenie śmieci w przydomowych kotłowniach. Próby palenia przedmiotów z tworzyw sztucznych powodują duże zanieczyszczenie powietrza oraz nieprzyjemny swąd. Straż miejska prowadzi czynności mające na celu przeciwdziałania ty zjawiskom , prowadzone są na podstawie upoważnień Burmistrza Wołomina , które uprawniają do wejścia na teren nieruchomości i przeprowadzenia czynności kontrolnych (podstawa prawna upoważnień: art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska) a odmowa poddania się kontroli jest przestępstwem.

Więcej…

PORZUCONY ROWER

Email Drukuj PDF

W dniu 17.11.2016 r. ok. godz. 9.00, na trawniku pomiędzy blokami nr 9 i 9a przy ul. Fieldorfa w Wołominie strażnicy miejscy ujawnili porzucony rower dziecięcy. Rower jest koloru kremowego z różowymi widelcami kół. Według uzyskanych informacji pojazd zaparkowany był na trawniku od wczesnych godzin rannych. Podjęte czynności nie doprowadziły do ustalenia właściciela roweru, w związku z czym przekazany został do Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych.

Usunięty wrak

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie otrzymała zgłoszenie dotyczące zdewastowanego pojazdu zaparkowanego na terenie należącym do miasta przy ul. Sikorskiego/Kościelna. W związku z tym strażnicy ustalili właściciela pojazdu marki  Fiat i zobowiązali go do usunięcia auta z miejsca postoju, do czego właściciel się dostosował.

Święto Niepodległości

Email Drukuj PDF

11 listopada 2016 r. w Wołominie odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające 98 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody Święta  rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Kościelnej. Po Mszy św. nastąpił przemarsz na skwer im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego zaprezentowano replikę czołgu Renault FT-17. O godzinie 11.30 odbyły się uroczystości pod pomnikiem Obrońcom Ojczyzny 1920 roku. Do zadań Straży Miejskiej należało:

  • zabezpieczenie miejsca parkingowego dla lawety z czołgiem
  • złożenie wieńców.-wystawienie pocztu sztandarowego UM
  • zabezpieczenie przemarszu i uroczystości pod pomnikiem
  • prowadzenie i zamykanie przemarszu
  • ustawienie kolumny marszowej

Więcej…

BEZDOMNI

Email Drukuj PDF

Okres jesienno-zimowy to czas znacznych spadków temperatur, a co za tym idzie zagrożenie dla osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku. Niebezpieczeństwo utraty życia dotyczy również osób nietrzeźwych przebywających w pomieszczeniach opuszczonych, nieogrzewanych, a także na wolnym powietrzu. W związku z tym działania  Straży Miejskiej w Wołominie   skupiać się będą na kontrolowaniu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne.
W dniu 8 listopada 2016 r. w Wołominie na ul. Prądzyńskiego za klubem Tramp, dzięki otrzymanemu  zgłoszeniu, Strażnicy ujawnili dwie osoby bezdomne śpiące we wiacie śmietnikowej. Osoby bezdomne zostały poinformowane o możliwości skorzystania z noclegowni oraz negatywnych skutkach przebywania w nieogrzewanych pomieszczeniach w warunkach zimowych.

Więcej…

NIE PAL ŚMIECI !!!

Email Drukuj PDF

LIŚCIE NA CHODNIKACH

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122) w związku z art. 5 ust.1 pkt 4 tejże ustawy przypominamy, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Niedopełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest mandatem w wysokości 20 – 500 zł.

1 LISTOPAD 2016 r.

Email Drukuj PDF

1 listopada 2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej, jak co roku, uczestniczyli w obchodach Dnia Wszystkich Świętych. Już kilka dni przed świętem strażnicy rozpoczęli patrolowanie wszystkich cmentarzy znajdujących się na terenie naszej gminy oraz dodatkowo w nocy z 31 października na 1 listopada wystawiono patrol w celu kontroli porządku oraz bezpieczeństwa. W dniu 1 listopada, od wczesnych godzin rannych, funkcjonariusze rozpoczęli swoje działania, aby mieszkańcy i przybyli goście mogli bezpiecznie dotrzeć do grobów bliskich. Strażnicy pomagali w parkowaniu pojazdów na przygotowanych wcześniej parkingach oraz pilnowali ładu i porządku publicznego.
W trakcie naszych działań do Strażników podszedł starszy mężczyzna, który poinformował, że się zgubił i nie może znaleźć syna. Mężczyzna został odwieziony do miejsca zamieszkania.
Strażnicy swoje czynności zakończyli ok. godz. 17:00.

Więcej…

PIJANY MĘŻCZYZNA

Email Drukuj PDF

W dniu 3 listopada 2016 r. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Radom, że na ul. Batorego/Tęczowej w Wołominie leży człowiek. Na miejscu Strażnicy potwierdzili mężczyznę pod wpływem alkoholu. Do leżącego wezwano Karetkę Pogotowia. Strażnikom udało się poinformować żonę, która przyjechała i zabrała mężczyznę do domu.

ZNALEZIONY LABRADOR

Email Drukuj PDF

W dniu 3 listopada 2016 r. ok. godz. 16:30 Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące błąkającego się psa podobnego do Labradora na parkingu Galerii Handlowej przy ul. Geodetów w Wołominie. Pies wbiegał pod nadjeżdżające samochody i stwarzał realne zagrożenie dla siebie i  podróżujących. Pies został zabrany przez pracowników schroniska.

Więcej…

Strona 8 z 28