Straż Miejska w Wołominie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywóz nieczystości ciekłych oraz „DEKLARACJE” na wywóz nieczystości komunalnych z terenu nieruchomości

Komendant Straży Miejskiej w Wołominie przypomina, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zadania Straży Miejskiej

1. Do zadań straży należy w szczególności:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 

BOŻE CIAŁO

Email Drukuj PDF

W dniu 26.05.2016r. jak co rok straż miejska zabezpieczała procesję Bożego Ciała przy Parafii Świętego Józefa Robotnika w Wołominie.

Pomimo chwilowych utrudnień w ruchu uroczystości przebiegły spokojnie i bezpiecznie.

Wizyta w przedszkolu Pyzy Wędrowniczki

Email Drukuj PDF

W dniu 24 maja 2016 r. Straż Miejska  została  zaproszona do Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie. Funkcjonariuszka przedstawiła swoją pracę oraz opowiedziała dzieciom o różnych niebezpieczeństwach.  Entuzjazm wzbudziły akcesoria oraz elementy uposażenia, które dzieci mogły dotknąć i przymierzyć.

Mały Wyścig Pokoju

Email Drukuj PDF

W dniu 21.05.2016r. Odbył się VI etap 58  Małego Wyścigu Pokoju. Podczas imprezy Strażnicy Miejscy pilnowali ładu i porządku publicznego oraz udostępnili Mini Miasteczko Ruchu Drogowego, na którym dzieci i młodzież mogli ćwiczyć zdobyte umiejętności w zakresie ruchu drogowego.

Odwiedziny w „OLINKOWIE”

Email Drukuj PDF

W dniu 11 maja 2016 r. Strażnicy Miejscy zostali zaproszeni do Niepublicznego Przedszkola  „OLINKOWO” funkcjonariusze przeprowadzili ciekawą pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, w domu i na ulicy.

Wraki samochodów

Email Drukuj PDF

Straż Miejska w Wołominie informuje, iż w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi pojazdów nieużytkowanych i zdewastowanych zaparkowanych na terenie należącym do miasta Wołomin podjęła następujące czynności:
-pojazd marki OPEL zaparkowany przy ul. Długiej 27 w Wołominie w myśl art. 50a PRD nosił znamiona wraku. Straż Miejska ustaliła właściciela i zobowiązała go do usunięcia pojazdu z miejsca postoju do czego właściciel się dostosował.

Więcej…

Buty na kablach telefonicznych

Email Drukuj PDF

Do Komendy Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące obuwia zawieszonego na kablach telekomunikacyjnych, znajdujących się nad ulicą Zakładową w Wołominie. W związku z możliwością zerwania kabli oraz tym, że buty mogły spaść na przejeżdżający samochód nawiązano współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wołominie. Strażacy usunęli buty z kabli. Dziękujemy :)

Zanieczyszczona działka

Email Drukuj PDF

Do Komendy Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczonego terenu przy ul. Wileńskiej w Wołominie. Na miejscu strażnik potwierdził zanieczyszczenie. Funkcjonariusz w toku czynności służbowych ustalił właściciela, nawiązywał z nim kontakt i doprowadził do uprzątnięcia działki przez niego.

Więcej…

Zdewastowany znak drogowy

Email Drukuj PDF

13.04.2016 roku w trakcie prewencyjnego patrolu strażnik miejski ujawnił, zdewastowany, wyrwany z ziemi znak drogowy informacyjny D-6 "przejście dla pieszych". Sprawa została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg jak zarządcy tego pasa drogowego.

Więcej…

Worki śmieci na ulicy

Email Drukuj PDF

W dniu 05.04.2016 r. na ul. Lipiny Kąty na odcinku leśnym strażnicy miejscy ujawnili, pozostawione w 2 workach śmieci. Sprawę przekazano do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni. Nieczystości zostały uprzątnięte.

 

Więcej…

Zdewastowana wiata

Email Drukuj PDF

W dniu 04.04.2016 roku do KSM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące zdewastowanej wiaty przystanku autobusowego, który znajduje się przy Al. Niepodległości w Wołominie. Sprawa natychmiast została przekazana do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni (MZDiZ).

Więcej…

Brak oprawy oświetleniowej

Email Drukuj PDF

W dniu 04.04.2016 roku podczas patrolu prewencyjnego strażnik zauważył, że w latarni ulicznej przy ul. Legionów brakuje oprawy oświetleniowej. Ze słupa wystaje tylko metalowa sztyca. Sprawę przekazano do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni.

Wylewanie nieczystości płynnych

Email Drukuj PDF

W dniu 04.04.2016 roku strażnicy miejscy otrzymali informację o nielegalnym wylewaniu nieczystości płynnych z jednej z posesji położonej przy ul. Lipińskiej  w Wołominie. Na miejscu został ujawniony wąż ogrodowy za pomocą którego było wylewane szambo. W obecności strażników został on zdemontowany. Na właściciela posesji została nałożona grzywna w postaci mandatu karnego. Dodatkowo mężczyzna dostarczył do KSM umowę i rachunek za wywóz nieczystości płynnych z tej posesji.

 

Więcej…

Strona 9 z 26